Faktūr-rēķins Nr.: 032007-18MP
Datums: 2007. gada 30.Martā
SAŅĒMĒJS: MAKSĀTĀJS:
SIA "IDATA" Reģ.Nr.: LV000362563
PVN Reģ.Nr.: LV40003625637
Adrese: Viršu 8-1,Rīga, LV 1035
Banka: A/S "HANSABANKA", filiāle "Sakta"
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV95HABA00551004281730
SIA "IDATA" Reģ.Nr.: LV000362563
PVN Reģ.Nr.: LV40003625637
Adrese: Viršu 8-1,Rīga, LV 1035
Banka: A/S "HANSABANKA", filiāle "Sakta"
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV95HABA00551004281730
Pakalpojuma sniegšanas datums: 2007.gada 30.marts
Nosaukums Mērv. Skaits Centa
(Ls)
Summa
(Ls)
1.Mājas lapas www.hockey.lv programmēšanas darbi. Pak. 1 127,12 127,12
  Kopā: 127,12
PVN (18%): 127,12
Kopsumma: 127,12