Rīgā atklāj izstādi „Universālais dizains – izaicinājums vai iespēja?”
Rīgā atklāj izstādi „Universālais dizains – izaicinājums vai iespēja?” 

Rīt, 1.aprīlī, ES mājas 2.stāvā, Aspazijas bulvārī 28, atklāj izstādi „Universālais dizains – izaicinājums vai iespēja?”, ko kopā ar citiem projekta partneriem veidojuši Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas darbinieki. Ieeja izstādē ir bez maksas, un tā būs apskatāma līdz 11.aprīlim. 

Izstādē apskatāmi prakstiski piemēri no pašvaldībām Kurzemē un Jonišķos un Klaipēdā, Lietuvā, kur divu gadu laikā veikti dažādi vides, informācijas, produktu un pakalpojumu pielāgojumi pēc universālā dizaina principiem, kas nozīmē, ka tie padarīti pieejami pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam. 

Piemēram, Liepājā izveidots Latvijā pirmais pludmales pieejamības komplekss cilvēkiem ar invaliditāti, iegādātas audiobojas, kas ar skaņas signālu neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem ļauj noteikt atrašanās vietu jūrā un droši peldēt, un izvietotas 2 taktilās kartes cilvēkiem ar redzes traucējumiem nokļūšanu līdz pludmalei. Nīcas novada pašvaldībā uzstādīts lifts pašvaldības trīs stāvu ēkā. 

Ventspilī iegādāti 2 mobilie riteņkrēslu pacēlāji, lai iedzīvotājiem riteņkrēslos palīdzētu pārvietoties gadījumos, kad ēkās nav liftu vai citu speciālu pacēlājmehānismu, un Ventspils Ūdens piedzīvojumu parkā uzstādīts pārvietojams pacēlājs baseinā. 

Kuldīgas novada Sociālajā dienestā uzstādīts vertikālais pacēlājs. Pacientu ērtākai pārvietošanai Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā uzstādīts ilgi gaidītais lifts. 

Izstādi par universālā dizaina praktiskajiem piemēriem rīko Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „My Response” ietvaros. 

„Projekta mērķis ir bijis šo divu gadu laikā parādīt universālo dizainu kā pieeju, ar kuras palīdzību padarīt ikdienas dzīves apstākļus ērtākus pēc iespējas lielākai iedzīvotāju grupai. Tas ne vienmēr prasa lielus līdzekļus un darbu, bet svaigu skatījumu uz ierastajām lietām. Ceram, ka šo Kurzemes plānošanas reģiona sākto darbu kā labu pieredzi pārņems kolēģi arī citos reģionos,” tā Kristiāns Godiņš, Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītājs. 

Projektu „My Response” Kurzemes plānošanas reģions īsteno sadarbībā ar septiņām Kurzemes pašvaldībām un piecām Lietuvas organizācijām. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu pieeju un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Tā ilgums 26 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada maijam (ieskaitot). Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Informāciju sagatavoja: 
Ilze Ārniece 
Projekta „My Response” Sabiedrisko attiecību speciāliste 
GSM (+371) 29579488 
ilze.arniece@kurzemesregions.lv