Pieejamības vadlīnijas
10.12.2015
Lai palīdzētu un attīstītu pieejamību Latvijā, sadarbība ar RIOMI esam izstrādājuši pieejamības vadlīnijas. Tās ir zonas, kuras jāņem vērā kaut ko būvējot, ceļot vai renovējot.