VIDES PIEEJAMĪBA UN TĀS SPECIFIKA PUBLISKAJĀ DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRĀ
23.03.2016
Semināru atklāja Latvijas dzelzceļa prezidents Edvīns Bērziņš, kurš īpaši uzsvēra pieejamības nozīmi LDZ infrastruktūrā. Šeit pieejami arī semināra prezentācijas materiāli.