Kurzemes plānošanas reģions izsludina eseju konkursu studentiem
04.10.2013Kurzemes plānošanas reģions izsludina eseju konkursu studentiem

 

Konkursa „Universālais dizains – ko tas nozīmē man?” mērķis ir veicināt studentu interesi un izpratni par universālo dizainu, tā principiem un nozīmi sabiedrības integrācijas veicināšanā. Piedalīties aicināti arhitektūras zinātnes un tās apakšnozaru vidējās profesionālās, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras mācību un studiju programmu studenti. Konkursu rīko projekta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” ietvaros.

Konkursa uzdevums ir līdz 16.decembrim iesniegt eseju latviešu valodā, ne garāku par 1000 vārdiem, sūtot to elektroniski uz ilze.arniece@kurzemesregions.lv. Studentiem iespēja izvēlēties vienu no 11 tēmām, piemēram, „Universālais dizains kā manas profesijas moto”, „Universālais dizains pilsētā/manā pilsētā/ manā sapņu pilsētā’’, „Mans ierosinājums ... (preces, pakalpojuma, informācijas pasniegšanas, vides) uzlabošanai, izmantojot universālo dizainu” un citas.

Darbus vērtēs komisija trīs cilvēku sastāvā, to starpā  Kurzemes plānošanas reģiona, citu projekta partneru iestāžu un Liepājas neredzīgo biedrības pārstāvji. Komisija ņems vērā autora radošo ideju, darba oriģinalitāti un esejas atbilstību darba tēmai.

1 - 2 labāko eseju autoriem piešķirs balvu - pārnēsājamu datora paliktni ar lampu (lamp desk on lap). Labāko eseju vai vienas vai vairāku eseju fragmentus publicēs reģionālā vai nacionālā laikrakstā. 

Uzvarētāju paziņošana notiks 2014.gada 20.janvārī sociālajos tīklos: Draugiem.lv/ universalaisdizains, Facebook.com/UniversalDesignBaltics un Twitter.com/UD_Baltics un dalībniekiem personīgi.

 

Konkursa nolikums pieejams pie pievienotajiem failiem.

 

Papildus informācija par konkursa norisi Ilze Ārniece, ilze.arniece@kurzemesregions.lv, GSM (+371) 29579488.

 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas   2007.-2013.gadam projektu „MyResponse” Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā.Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.