Pieejamas vides ekspertu saraksts
26.07.2015

Jurģis

Briedis

Rīga, Latvija

26353728

jurgis@apeirons.lv


Māris

CeirulisKurzeme26544442

Dainis

PīrāgsLatgale29233367


Valdis

Strods

Zemgale, Latgale

28311319

sidlavs@inbox.lv

Ilze

Makarova-Makaronoka

Zemgale

29224867

Ilze.makarova@inbox.lv


Diāna

Vītola

Vidzeme

26281788

Valkas_ib@inbox.lv