Universālais dizains un redze
12.03.2013UNIVERSĀLAIS DIZAINS UN REDZE 

1. Kā redze ietekmē dizaina lietojamību ... 

Ja jums nav redzes traucējumu, apsveriet, kā jūs rīkotos šādos apstākļos. 

Mēģiniet lasīt grāmatu pludmalē bez saulesbrillēm, pēc iznākšanas no kinoteātra atrast ceļu spilgtā dienasgaismā vai vadīt automašīnu pret sauli. Jūs pieredzēsiet žilbinošas gaismas ierobežojošo ietekmi. Mēģiniet ievietot atslēgu savu parādes durvju atslēgas caurumā tumsā, lasīt detalizētu ceļa karti savā automašīnā naktī vai atrast gaismas slēdzi tumšā istabā. Jūs izpratīsiet nepietiekamas gaismas izraisītos ierobežojumus. 

Kad esat apmaldījies un pūlaties atrast konkrētu ceļa zīmi, visas ceļa zīmes var likties mazas un grūti atrodamas. Cik daudz grūtāk tas būtu, ja jūsu brilles vai automašīnas aizsargstikls būtu pamatīgi notraipīts? Cik grūti būtu atrast zīmi, ja jūs nespētu kustināt kaklu, izmantotu tikai vienu aci vai raudzītos uz pasauli caur kartona cauruli? 

Iepriekš aprakstītie scenāriji var likt ikvienam kļūdīties, samazināt ātrumu, griezties pēc palīdzības vai izvairīties pat no vienkāršiem uzdevumiem, jo redzes noslogojums, uz laiku vai pastāvīgi, ir pārāk liels. 

2. Redzei universālais dizains nozīmē ņemt vērā daudzveidību, kas raksturīga cilvēka spējām redzes stimulu uztveršanā. To skaitā ietilpst: 

- vizuālo detaļu skaidra uztveršana, 
- koncentrēšanās uz objektiem tuvumā un tālumā, 
- objektu atšķiršana no fona, 
- objektu uztveršana redzeslauka centrā, kā arī malās, 
- krāsu un spilgtuma kontrastu uztveršana, 
- pielāgošanās vāja un spēcīga apgaismojuma līmeņiem, 
- kustīgu objektu izsekošana, 
- attālumu noteikšana. 

3. Redze var ievērojami atšķirties atkarībā no vecuma, nespējas, vides vai specifiskās situācijas. Šis mainīgums ir jāņem vērā tad, kad dizaina lietotāju spektrā var ietilpt šādu kategoriju cilvēki: 

- indivīdi, kuru uzmanību novērš „rosīga” vizuāla vide, 
- indivīdi, kuri noguruši no pārmērīgiem vizuāliem uzdevumiem, 
- indivīdi, kuri funkcionē krāsainā apgaismojumā vai ļoti spēcīga un ļoti vāja apgaismojuma apstākļos, 
- indivīdi, kuri funkcionē nelabvēlīgos laika apstākļos, 
- gados vecāki cilvēki un citi, kuriem piemīt: 
- aklums, 
  - iedzimts redzes zudums, 
- katarakta, 
- glaukoma, 
- retinitis jeb pārmantota deģeneratīva tīklenes slimība, 
- presbiopija jeb vecuma tālredzība (pēc pusmūža), 
- makulārā deģenerācija, 
- acu traumas. 

4. Novērtējiet dizaina lietderīgumu redzes vajadzībām, atbildot uz turpmākajiem jautājumiem. Vai dizains joprojām ir lietojams un drošs, ja ... 

- skatāties uz to ļoti vājā apgaismojumā? 
- skatāties uz to ļoti spilgtā apgaismojumā? 
- skatāties uz to no daudz tuvākas vai tālākas distances nekā paredzēts? 
- varat to redzēt vienīgi melnbaltu? 
- skatāties uz to caur cauruli? 
- skatāties uz to ar vienu aizvērtu aci? 
- skatāties uz to, izmantojot tikai perifēro (sānu) redzi. 

Autors: Molly Story, Ziemeļkarolīnas Universitātes Universālā Dizaina centrs. 

Raksts tapis Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609,23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Kontaktinformācija – myresponse@kurzemesregions.lv 
Vairāk informācijas par projektu - http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_un_Lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/Mana_sociala_atbildiba