Universālais dizains un dzirde, runa
14.03.2013
UNIVERSĀLAIS DIZAINS UN DZIRDE UN RUNA

1. Kā dzirde un runa ietekmē dizaina lietojamību ... 

Ja jums nav dzirdes traucējumu, apsveriet, kā jūs rīkotos šādos apstākļos. 

Vai esat kādreiz centies automašīnas vadīšanas laikā, kurā ieslēgts radio, noteikt vietu, no kuras atskan trauksmes signāls? Vai iesnu izraisīts deguna aizsprostojums, it īpaši tad, ja lidojāt lidmašīnā, ir kādreiz jums radījis īslaicīgus dzirdes, runas vai pat līdzsvara traucējumus? 

Mēģiniet sniegt virziena norādījumus kādam, kurš atrodas satiksmes un cilvēku noslogotas ielas pretējā pusē. Vienlaikus klausieties mūziku, izmantojot austiņas, un centieties ievērot mutiskus norādījumus. Vēstījuma liela daļa var tikt pazaudēta vai pārprasta uz apkārtējā skaņas fona. 

Ja kādreiz esat radiotelefonu vai mobilo telefonu lietojis automašīnā, tirdzniecības centrā vai lidostā, tad esat piedzīvojis situāciju, kad mēģinājāt uzturēt sarunu apkārtējā fona troksnī un citos apstākļos, kas novērsa jūsu uzmanību. Bez tam, pārraides mainīgā kvalitāte sazināšanās gaitā bieži rada pārklausīšanās kļūdas vai traucējumus pārraidē, kurus veicina citas apkārtējās sarunas. 

Iepriekš aprakstītās situācijas var likt ikvienam palaist garām svarīgu informāciju, atkārtot ziņas un vēstījumus, paļauties uz citu maņu izmantošanu vai vienkārši atzīt situāciju par bezcerīgu, jo dzirdes noslogojums, uz laiku vai pastāvīgi, ir pārāk liels. 

2. Dzirdei universālais dizains nozīmē ņemt vērā daudzveidību, kas raksturīga cilvēka spējām dzirdes stimulu uztveršanā. To skaitā ietilpst: 

- skaņas avota atrašanās vietas noteikšana, 
- skaņas informācijas atšķiršana no fona skaņas, 
- zemu un augstu skaņu uztveršana, 
- sarunas uzturēšana. 

3. Dzirde var ievērojami atšķirties atkarībā no vecuma, nespējas, vides vai specifiskās situācijas. Šis mainīgums ir jāņem vērā tad, kad dizaina lietotāju spektrā var ietilpt šādu kategoriju cilvēki: 

- indivīdi, kuru uzmanība tiek sadalīta starp vairākiem skaņas avotiem, 
- indivīdi, kuri funkcionē ļoti trokšņainā vidē, 
- indivīdi, kuri lieto austiņas, 
- gados vecāki cilvēki un citi, kuriem piemīt: 
- kurlums, 
- iedzimts dzirdes zudums, 
- iekšējās auss kanāla daļēja vai pilnīga necaurejamība, 
- bojājumi no ilgstošas pakļaušanas pārmērīga trokšņa iedarbībai, 
- slimības, 
- presbiakūze jeb vecuma vājdzirdība, 
- galvas traumas vai insults. 

4. Novērtējiet dizaina lietderīgumu dzirdes vajadzībām, atbildot uz turpmākajiem jautājumiem. Vai dizains joprojām ir lietojams un drošs, ja ... 

- lietojat to trokšņainā vidē? 
- lietojat to ar vienu aizbāztu ausi? 
- lietojat to ar abām aizbāztām ausīm? 
- ignorējat burtu c, ch, s, sh, f un z izrunai atbilstošās skaņas. 

Autors: Molly Story, Ziemeļkarolīnas Universitātes Universālā Dizaina centrs. 

Raksts tapis Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609,23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Kontaktinformācija – myresponse@kurzemesregions.lv 
Vairāk informācijas par projektu - http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_un_Lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/Mana_sociala_atbildiba