Universālais dizains un rokas funkcija
24.03.2013
UNIVERSĀLAIS DIZAINS UN ROKAS FUNKCIJA

1. Kā rokas funkcija ietekmē dizaina lietojamību ... 

Ja jūsu rokām nav funkcionālu traucējumu, apsveriet, kā jūs rīkotos šādos apstākļos. 

Padomājiet par priekšmetiem, pēc kuriem jūs regulāri sniedzaties, kurus ceļat un nesat. Daži parasti saimniecības produkti sver vairāk nekā varētu iedomāties. Paka, kurā ietilpst sešas 400 g metāla bundžas, un papīra paka (500 loksnes) katra sver vairāk nekā 2,2 kg. 4 l piena vai 4 l sulas sver apmēram 3,6 kg katrs, un mazgāšanas līdzekļa iepakojums sver katra līdz 9 kg. Vai jūs varētu pārvietot šos produktus tikai ar vienas rokas palīdzību? Kā jūs tos varētu satvert un pacelt, ja nespētu iztaisnot rokas, lai sniegtos uz priekšu, uz augšu vai uz leju? 

Kā būtu ar citiem ikdienišķiem uzdevumiem, piemēram, automašīnas vadīšanu, ēdiena gatavošanu, ēšanu, kafijas dzeršanu vai loga atvēršanu? Atcerieties pēdējo reizi, kad piedzīvojāt sāpes plecā vai elkonī. Kā tās ietekmēja šo parasto uzdevumu veikšanu? Kā tiktu ierobežots jūsu spēks un kustības, ja jūs pastāvīgi nēsātu 1,3 kg smagumus uz katras plaukstas pamatnes locītavas. 

Katrā no iepriekš aprakstītajām situācijām uzdevumu izpildes prasības var zināmā mērā pārsniegt cilvēka spējas, padarot uzdevumu neērtu, nepatīkamu, nogurdinošu, bīstamu vai neiespējamu. 

2. Rokas funkcijai universāls dizains nozīmē ņemt vērā daudzveidību, kas raksturīga cilvēka spējām augšējo ekstremitāšu kustību amplitūdas, koordinācijas un spēka jomās. Te ietilpst: 

- sniegšanās uz augšu, uz leju, uz priekšu vai aizmuguri, 
- grūšana, 
- vilkšana/raušana, 
- celšana, 
- nolaišana, 
- nešana. 

3. Rokas funkcija var ievērojami atšķirties atkarībā no vecuma, nespējas, vides vai specifiskās situācijas. Šis mainīgums ir jāņem vērā tad, kad dizaina lietotāju spektrā var ietilpt šādu kategoriju cilvēki: 
- ļoti mazi bērni ar fiziskās attīstības traucējumiem, 
- gados vecāki cilvēki ar ierobežotu kustību amplitūdu locītavās vai spēka ierobežojumiem, 
- indivīdi ar sāpēm vai ierobežotu kustību amplitūdu, kā cēlonis ir īslaicīgas vai mazsvarīgākas traumas vai slimības, 
- indivīdi, kuri ir paguruši, 
- indivīdi, kuriem vienlaicīgas nešanas vai cita uzdevuma izpildes dēļ ir tikai viena brīva roka, 
- indivīdi, kuri nēsā biezu apģērbu, 
- indivīdi ar hroniskiem funkcionāliem ierobežojumiem, kuru cēlonis ir: 
- iedzimts rokas trūkums vai deformācija, 
- cerebrālā paralīze, 
- poliomielīts jeb bērnu trieka, 
- muskulārā distrofija, 
- multiplā skleroze, 
- Lou Gehrig slimība (amiotrofiskā laterālā skleroze vai ALS), 
- Parkinsona slimība, 
- muguras smadzeņu traumas, 
- amputācijas, 
- artrīts, 
- bursīts (gļotsomiņas iekaisums), 
- tendinīts (muskuļu cīpslas sasprindzinājums un iekaisums), 
- insults. 

4. Novērtējiet dizaina lietderīgumu rokas funkcijas vajadzībām, atbildot uz sekojošiem jautājumiem. Vai dizains joprojām ir lietojams un drošs, ja ... 

- katra plaukstas pamatnes locītava tiek noslogota ar 1,3 kg smagumiem? 
- elkoņi tiek piespiesti ķermenim? 
- tiek lietota vienīgi nedominējošā roka. 

Autors: Molly Story, Ziemeļkarolīnas Universitātes Universālā Dizaina centrs. 

Raksts tapis Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609,23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Kontaktinformācija – myresponse@kurzemesregions.lv 
Vairāk informācijas par projektu - http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_un_Lietuvas_parrobezu_sadarbibas_programma/Mana_sociala_atbildiba