Uz klientu vērsts universālais dizains tūrismā. NORĀDES


Uz klientu vērsts universālais dizains tūrismā 
4 iemesli kāpēc vērts lasīt tālāk! 
Turpmāk varēsiet: 

1. Izvērtēt savu rakstisko komunikāciju, lai nodrošinātu, ka jūsu sniegtā informācija ir saprotama un viegli izlasāma jūsu klientiem. 
2. Piesaistīt plašāku klientu loku, izmantojot rakstisko komunikāciju. 
3. Nodrošināt labāku klientu apkalpošanu. 
4. attīstīt jaunu komunikāciju ar klientiem. 

Universālā dizaina mērķis ir padarīt dzīvi vienkāršāku ikvienam, veidojot produktus, pakalpojumus un komunikāciju daudz pieejamāku pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. 

Šeit jūs uzzināsiet praktiskus padomus, kas var tikt pielietoti jūsu biznesā, un tas no jums neprasīs papildus izdevumus. 

Rakstiskā komunikācija 
NORĀDES 

- Teksta vietā izmantojiet starptautiski atpazīstamus simbolus. 
- Kur iespējams, izmantojiet simbolus, kas atbilst tekstam. Īpaši svarīgi tas ir norādēs, kas ir divās vai vairākās valodās, jo simboli palīdz jūsu klientiem ātrāk atpazīt sniegto informāciju. 
- Izmantojiet bultas, lai norādītu virzienus. 
- Ir jābūt skaidram kontrastam starp norādi un fonu, pie kā tā piestiprināta. Tas palīdz pievērst uzmanību norādei. 
- Jābūt skaidram kontrastam starp tekstu/simbolu un norādes fona krāsām. Tas palīdz pievērst uzmanību norādes saturam. 
- Ja tiek izmantota krāsu kodēšana, tad pārliecinieties kā tās ir viegli atšķirt. 
- Norādēm jābūt matētām. Izvairieties no spīdīgas virsmas, kas var radīt atspīdumu. 
- Norādēm jābūt vienmērīgi izgaismotām apgaismošanas līmenī 200 luksi. 
- Reljefainas norādes ļauj jūsu klientiem lasīt ar tausti. 
- Reljefa burtiem jābūt izvirzītiem no norādes virsmas 1-1,5 mm un katra burta virsmai jābūt 1,5-2 mm platai. 
- Reljefa burtiem jābūt 16-50 mm augstiem. 
- Ja informācija tiek piedāvāta Braila rakstā, tam jāatrodas zem konkrētā teksta. 
- Jāizvairās no izrobotiem un iegravētiem burtiem, jo tos ir grūti izlasīt ar tausti. 
- Norādes jāizvieto nozīmīgos punktos ceļa garumā ikreiz, kad ceļi krustojas vai šķiras. 
- Taktilās un Braila raksta norādes jāizvieto viegli aizsniedzamā vietā. 
- Novietojiet norādes tā, lai tās lasot, klienti netraucētu citiem. 
- Pārliecinieties, ka virziena norādes palīdz cilvēkiem atcerēties, kur viņi ir gājuši, kā arī palīdz identificēt alternatīvus galamērķus ēkā/vidē, bez nepieciešamības atgriezties sākumpunktā.