Universālais dizains Latvijā: Rīgas starptautiskās autoostas piemērs
Universālais dizains Latvijā: Rīgas starptautiskās autoostas piemērs 

Rīgas starptautiskā autoosta nodrošina vairāk nekā 300 vietējo un 60 starptautisko reisus dienā. Tos gada laikā izmanto aptuveni trīs miljoni cilvēku – viņu vidū vecāki ar bērnu ratiņiem, vecāka gada gājuma cilvēki un ārvalstu tūristi. Šā gada deviņos mēnešos 10,6% no apkalpotajiem pasažieriem bija cilvēki ar invaliditāti, tostarp ierobežotām pārvietošanās spējām, kuriem valsts nodrošina atvieglojumus pakalpojuma saņemšanai. 

Pēdējo gadu laikā pasažieru skaits ar īpašām vajadzībām pieaug. Ja 2011.gadā no kopējā klientu skaita šādu pasažieru bija 9,32%, tad pērn jau 9,96%. Autoosta 2011.gadā apkalpoja 198 890 cilvēku ar īpašām vajadzībām, bet pagājušajā gadā jau krietni vairāk – 211 498, liecina uzņēmuma apkopotā statistika. 

„Pērnā gada novembrī veikti Rīgas starptautiskās autoostas pieejamības auditi, saskaņā ar to rezultātiem izstrādāts pieejamības uzlabošanas plāns, un 2013.gadā realizēti dažādi pasākumi autoostas pieejamības uzlabošanai,” stāsta uzņēmuma kvalitātes vadītāja, speciāliste darba aizsardzībā Jekaterina Madelāne. Rezultātā izveidota palīdzības sniegšanas kārtība, saskaņā ar kuru cilvēkiem ar invaliditāti autoostā un tās teritorijā bez maksas tiek nodrošināta asistenta palīdzība. Tāpat apmācīti 52 autoostas darbinieki jautājumos par invaliditāti saskaņā ar Eiropas Padomes regulas Nr.181/2011 prasībām par autobusu pasažieru tiesībām. Šogad no maija līdz novembrim asistenta pakalpojumus izmantojuši 32 pasažieri. 

Asistents pasažierim ar īpašām vajadzībām palīdz pārvietoties autoostā un tās teritorijā, piemēram, līdz biļešu kasei, uzgaidāmai telpai vai iekāpšanas zonai. Tāpat viņš vajadzības gadījumā palīdz iekāpt autobusā, ja tas ir piemērots, nodot bagāžu, saņemt bagāžu un izkāpt no transportlīdzekļa. Tomēr darbs vēl jāiegulda pasažieru pārvadātāju izglītošanā un izpratnes veicināšanā, rūpējoties, lai visi autobusi būtu pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Joprojām cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuriem nepieciešama palīdzība iekāpšanai, izkāpšanai, kā arī pārvadāšanai tehniski pielāgots autobuss, pirms brauciena ir jāsazinās ar noteikto pārvadātāju. Lai saņemtu asistenta palīdzību, par to jāinformē autoosta vismaz 36 stundas iepriekš. Palīdzība ir jāpiesaka pa tālruni + 371 67226658 vai elektroniskā veidā, aizpildot palīdzības pieteikumu autoostas mājas lapā www.autoosta.lv, un nosūtot to uz e-pasta adresi palidziba@autoosta.lv. Pēc tam tiek saņemts apstiprinājums no autoostas personāla par palīdzības pieteikuma saņemšanu. 

Lai saņemtu palīdzību, jāierodas ne vēlāk kā 40 minūtes pirms plānotā autobusa atiešanas laika. Ierodoties autoostā, jāpaziņo par savu ierašanos izsaukumu punktā pie informācijas stenda un jāuzrāda personālam invaliditātes apliecība. 

Stends ar nepieciešamo informāciju pasažieriem ar invaliditāti, kā arī autoostas taktilā shēma uzstādītas pie autobusu kustības saraksta, netālu no ieejas. Šajā vietā, nospiežot speciālu pogu, var sazināties ar autoostas personālu un izsaukt asistentu. Aptaujātie vājredzīgie cilvēki priecājas par jauno „palīdzības punktu”, tomēr norāda, ka pirmajā reizē neredzīgam cilvēkam varētu būt grūti to atrast. Cita lieta, ja pārvietošanās ar autobusu tiek izmantota regulāri, vai līdz taktilajai kartei jau vismaz reizi ir mēģināts nokļūt. 

Lai izmantotu pakalpojumus 2.stāvā, personām ar invaliditāti, tostarp ierobežotām pārvietošanās spējām ir nodrošināts pacēlājs (lifts), kura izmantošanai izveidota personāla izsaukšanas poga, turklāt noteikumi tā lietošanai un izsaukuma punkta informācija izveidota arī braila rakstā. Šogad pārveidots sanitārais mezgls 2.stāvā, lai padarītu to plašāku un pieejamāku. Cilvēku ar redzes traucējumiem drošībai marķētas stikla sienas, ieejas durvis un stabi pie autobusu atiešanas platformām. 

Personām ar invaliditāti autoostas teritorijā pieejamas divas autostāvvietas. Viena no tām paredzēta iebraukšanai autoostas teritorijā no Prāgas ielas (stāvvieta paredzēta tikai personu ar invaliditāti nogādāšanai, izkāpšanai un iekāpšanai), bet otra - iebraukšanai autoostas teritorijā no Maskavas ielas (stāvvieta paredzēta personu ar invaliditāti nogādāšanai, izkāpšanai, iekāpšanai un stāvēšanai bez maksas līdz vienai stundai). 

Autoostā ir arī īpaša telpa, kur māmiņas var apmainīt autiņus mazuļiem, bet pasažieri vajadzības gadījumā pārnakšņot. Pieejams informācijas punkts vietējiem un ārzemju tūristiem, kā arī pašapkalpošanās terminālis, kur iegādāties biļetes ne vien uz vietējiem, bet arī daļu starptautisko reisu.