Ir ļoti svarīgi, lai, autobusam apstājoties un izlaižot platformu, platformai ar pieturas virsmu neveidotos pārāk slīpa uzbrauktuve. Veidojot pieturas vietu jāpievērš uzmanība, lai no tās varētu arī nokļūt nost. Bieži tiek izveidotas pieturas, no kurām nav nobrauktuvju vai pacēlāju kā dēļ cilvēks, kas pārvietojas ratiņkrēslā tālāk savu ceļu nevar turpināt pašrocīgi.
Pievienotās saites:
Pietura