Desu cepšana ugunskurā ir viena no svarīgākajām sastāvdaļām, kas pieder pie atpūtas dabā, ir ļoti svarīgi, lai katrs varētu baudīt šo nodarbi. Ja ugunskura vieta ir pieejama, kādam nav jācep desa tā cilvēka vietā, kas netiek pie uguns.
Ugunskura vieta