Lifta kabīnei jābūt 1100mm platai un 1400mm garai, durvju brīvajam atvērumam jābūt 900mm.

Liftam arī jābūt pieejamam cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Nekādā gadījumā nedrīkst būt sensorās pogas, pogām jābūt klasiskām ar kontrastējošu ciparu, ciparam jābūt taktīlam vai uzrakstītam Braila rakstā. Liftā jānodrošina audio informācija par lifta darbību- stāvu kurā tas atrodas, lifta kustības virzienu, durvju darbību.

Lifts