Publiska rakstura ēkās katrā stāvā ir jābūt vismaz vienai atsevišķai invalīdu tualetei vai invalīdu tualetes kabīnei. Invalīdu tualetes telpas plānojumam ir jābūt vienkāršam, bez asiem izvirzījumiem un ar iespēju izmantot vadmargas. Invalīdu tualetes durvju ailes minimālam brīvajam platumam ir jābūt 900 mm. Pirms invalīdu tualetes ieejas ir jānodrošina brīvais manevrēšanas laukums 1400 mm diametrā. Jānodrošina viegla durvju atvēršana vismaz 90o leņķī, lai cilvēks, pēc iekļūšanas tualetes telpā, varētu aiztaisīt aiz sevis durvis. Tualetes durvīm nedrīkst būt sliekšņi, durvīm jābūt marķētām ar specialu marķējumu 1,60 m augstumā. Marķējuma minimālais izmērs 150 x 150 mm. Grīdas segumam ir jābūt gludam un neslīdošam. Invalīdu tualetes poda augšējās malas augstumam ir jābūt 440-470 mm. Elektrības un ūdens slēdžiem ir jābūt kontrastējošā krāsā, viegli saskatāmiem un izmantojamiem, 900 mm augstumā no grīdas līmeņa. Invalīdu tualetes griestu augstums līdz apdares plaknei ir jābūt vismaz 2,30 m.

Pievienotie faili:
Pievienotās saites:
Tualete